Vuilophaal en Vuilverwerking een complexe materie

I. VUILOPHAAL NICKERIE WORDT GEHERACTIVEERD                                                                                                     DWT 09-01-2015 Opmerkelijke opmerkingen n.a.v. het artikel in DWT van 9 januari 2015 Vuilophaal en vuilverwerking is een volledige verantwoordelijkheid van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. In de nieuwe maatregel van de DC heeft R.O. … Continue reading