OW brengt orde in proces bouwvergunningen

12 december 2013 02:00 Starnieuws.

Verkort bericht door Armand Waggelmans

Het ministerie van Openbare Werken (OW) is begonnen met het proces om te komen tot ordening van bouwvergunningen. Minister Rabin Parmessar vindt dat de bouwvergunning snel dient te worden afgehandeld. Er moet ook buurtonderzoek plaatsvinden voordat een bouwvergunning wordt goedgekeurd.

Parmessar zegt dat door de jaren heen deze afdeling nauwelijks heeft gewerkt met de wetten en regelgeving, die gelden voor de aanvraag en de goedkeuring van een bouwvergunning. ”Als het aankomt op bouwregels kan ik zeggen dat het nu erg chaotisch aan toe gaat. Er is zelfs sprake van een wild west situatie. Als je eenieder nu zou aanpakken die in de fout is gegaan, zou er een ware revolutie ontstaan in Suriname. We trachten langzaam en geleidelijk aan ordening te brengen”, zegt de bewindsman.

Armand Waggelmans: Met de inzicht in de goed opgang zijnde Decentralisatie, durf ik het aan als burger het volgende aan te geven.

Dit soort zaken loopt fout en heeft veel te maken met de corruptie gevoelige procedures. De Minister en de RvM moet zich maar een keer echt gaan verdiepen in de voordelen die de Decentralisatie ook voor dit aspect kan betekenen.Kort kan het als volgt worden samengevat:
1. Het Ministerie (RvM/DNA) zorgt voor gelijke wettelijke voorzieningen voor het hele land, dus niet alleen voor een paar districten.
2. In alle districten worden voorzieningen getroffen voor “parken” voor het bedrijfsleven. (dus niet in woonwijken).
3. Het Ministerie geeft richtlijnen aan alle DC’s.
4. Het Ministerie heeft een inspectie/controle team.
5. Aanvragen worden ingediend op de commissariaten in de districten, die een scan door sturen naar Inspectie OWV.
6. Buurtonderzoek door DC, verslag aan Inspectie.
7. Na steekproef door OW, goedkeuring aan DC voor verstrekking vergunning onder voorwaarden.
8. DC verstrekt vergunning, waarvan scan naar Inspectie.
9. DC controleert het proces van de bouw.
10. DC rapporteert realisatie van de vergunning.
13 december om 6:47 · Vind ik niet meer leuk · 1

Basharat Ahmadali: Correct Armand Waggelmans. Zo hoort een departementsleiding c.q. de staf duurzame oplossingsgerichte vraagstukken te benaderen. Complementair bestuur, zeg ik, een versterkt centraal bestuur en een versterkt gedecentraliseerd bestuur vullen elkaar aan, waarbij gelden: efficiëntie, effectiviteit, doeltreffendheid en kostenbesparend werken met e-government toepassingen. Dat zijn de criteria die bepalen welke taken je op welk niveau moet organiseren.

De Ministers hebben ter beschikking de wettelijke instrumenten als staatsbesluit (Regering) en ministeriele beschikkingen (Minister) de ordening te reguleren. De Wet Regionale Organen heeft dit ook bepaald. (i) de taken verdelen (vertikaal bij staatsbesluit), (ii) de Richtlijnen formuleren (beschikking), (iii) institutionele verbeteringen/aanpassingen doorvoeren, (iv) controle toezicht, bijstand aan de unit in de districten. Steun hiervoor is te vinden in de WRO, de bemensing van het Districtsbestuur, de nieuwe tools van decentralisatie en medebewind.

Dus, alle ingrediënten zijn er. Misschien is de Minister van OW ook welwillend, zoals van Volksgezondheid, Sport en jeugdzaken, J&P. Het strategisch beleid kan maar niet worden gemaakt. Min v R.O. heeft hiervoor als uitkomst van decentralisatie, een speciaal Onderdirecteur Districtsbestuur en Decentralisatie met academische geschoolde staf, diensten, moderne tools. Initiatieven blijven uit. En wat niet lukt is, (typisch Surinaams), de horizontale samenwerking tussen 2 ministeries (een voorwaarde voor krachtig bestuur = de horizontale en de verticale samenwerking. Het lukt wel toen een bestuurskundige als Jules Wijdenbosch resp. VP en President was). En tegenwoordig: als die er is, dan stuit het bij, bijv de VP, en dan zoeken de ministers het uit binnen het kader van het centralisme, dat je verder van huis bent. Geen Orgaan binnen de staat dat zich verder om bekommert.

Er is nog een gemis, zoals in het buitenland, het Instituut van Inter-Districten Samenwerkingsverband (IDS); d.i. als uitkomst van decentralisatie voorbereid, maar stuit op ‘acceptatieprobleem. Een private service provider als Institute for Local Government and Strategic Public Management, om zowel de ministeries als de Lokale overheden in deze te begeleiden. Dit Institute is al in mijn portefeuille en gaat in werking na oplevering van DLGP-II op 20-03-2013 om het gat te dichten ter voorkoming van shut downs.

Wat nu per ommegaand kan gebeuren? Wel een DC die onze Posts meeleest, pakt dit op, bespreekt in het Collectief van de DC’s, laat een deskundige dit uitwerken, die kan uit het districtsfonds betaald worden, treedt in overleg met de Minister van OW (vaak lukt de verticale samenwerking wel) en gaat over tot invulling van de door jou gedane voorstellen, die zeer valide zijn. Onze Posts worden ook door directeuren en ministers meegelezen. Ook zij kunnen het oppakken. Wij hebben hier ons werk gedaan. DLGP-II heeft zijn werk gedaan en de tools zowel voor de ministeries als de districten aangereikt. Bij elke benutting ga je 3 winnaars hebben: de centrale overheid, de lokale overheid en de burgers (de grootste).

Ik was met mijn team begonnen met een awareness programma op elk Ministerie. Op een Ministerie naar tevredenheid uitgevoerd en dat was het voormalige Ministerie van PLOS. In opdracht moesten we deze activiteiten stopzetten. De toenmalige Minister zou dit zelf doen in de RvM. Nooit iets van terechtkomen. Hiervoor hadden wij van het projectbureau US$ 40.000 gereserveerd om de ministeries op het Netwerk van de het Districten Wide Area Net Work te faciliteren, zodat zij hun functionarissen in de 10 Districtsbesturen een optimale functionaliteit konden garanderen. Er moet veel gebeuren. Maar daar waar de DC’s en de Ministers elkaar vinden, lukt e.e.a. wel. Ik zal mijn blog artikel over Complementair bestuur eerstdaags lounchen. Daarna volgt Strategic Public Management.

Riaz Ahmadali: Technisch is dit makkelijk te realiseren, dat bijv. OW digitaal de stukken naar een DC stuurt of omgekeerd. De procedures moeten worden besproken en vastgelegd waarna het kan worden uitgewerkt. Het software systeem dat dit mogelijk zou moeten maken draait al volop en is reeds landelijk beschikbaar (maar nog niet landelijk geimplementeerd, dat gaat stapsgewijs).

Er is ook interesse vanuit SoZaVo (heb ik informeel vernomen) om de woningregistratie decentraal via het DLGP WAN te doen. Toevallig is onze consultant ook bij dat project betrokken.

Technisch is ook de link districten – belastingdienst makkelijk te realiseren (in een eerdere post ter sprake gebracht). Ook dat stuit op bureaucratische procedures en processen zodat we dat meest waarschijnlijk niet binnen de DLGP periode zullen kunnen realiseren. En zo zijn er meerdere voorbeelden te noemen.

Overigens is zo’n oplossing ook denkbaar t.b.v. Domeinkantoor. Tientallen domeinaanvragen en – overdrachten reizen wekelijks middels bode tussen commissariaten, BO kantoren en domeinkantoor. Vwb het stukje tussen commissariaat en BO kantoor zijn we al aan het automatiseren. Dus zou domeinkantoor (technisch) ook makkelijk op het systeem kunnen worden aangesloten omdat het al draait.
Aanvraag goed gedrag idem. Etc. etc.

Basharat Ahmadali: Riaz Ahmadali, ik heb zojuist de mail gestuurd voor Minister van Financien. Ook naar jou toe gecopieerd. 18 december a.s. heeft ministerie Financie jaarafsluiting bij mij in Solei. Ook in oplossingen voor domeinzaken was de Minister geinteresseerd. De …Meer weergeven

Armand Waggelmans: Als ik de posts van Riaz Ahmadali lees komt bij me op hr. Basharat Ahmadali ook op de Decentralisatie Districten Dag niet alleen de bereikte resultaten te laten zien maar de mogelijkheden op kort termijn dan k zij de reeds gedane investering. Maar net zoals voor de bouwvergunningen aangegeven ben ik ook voorstander van werkelijke decentralisatie van ook percelen aanvraag, woning aanvraag etc. De Ministeries geven richtlijnen de inspecteren de gang van zaken. U en uw organisatie hebben de sleutel voor het brengen van de dienstverlening naar de burger, ik zou zeggen laat de sleutel zien en gebruik de sleutel.

Comments are closed.