Veranderingen, hervormingen, innovatie, transitie, 18-11-2013

Public sector Reform & Decentralisatie: Launch van de eerste presentatie van het Instituut Public Sector Management
18-11-2013
Thema: Veranderingen, hervormingen, innovatie, transitie, transformatie, acceptatie, ownership op weg naar moderne wijze van bestuursvoering door de Districtscommissarissen in Suriname.
https://www.facebook.com/groups/208807742597912/367740486704636/

In mijn presentatie de DC’s geconfronteerd met een serie capita selecta, die hen alert maken voor verrassingen die leiden tot ‘gedwongen’ veranderingen, bijvoorbeeld na een ramp of serie van rampzalig beleid op politiek-bestuurlijk vlak, en hen ook bewust maken om nu reeds anders te functioneren en met de trend mee te gaan, waarin de moderne / updated tools zijn om wel antwoord te kunnen geven op de hedendaagse problemen en vraagstukken.

Zie mijn presentatie: “Veranderingen, hervormingen, innovatie, transitie, transformatie, acceptatie, ownership op weg naar moderne wijze van bestuursvoering door de Districtscommissarissen in Suriname”

“Doe je mee, ga je mee” (Gast College aan Districtscommissarissen in Suriname door mr. Basharat Ahmadali, Managing Director, Institute For Public Sector Management).

De Leden die participeren in het meedenken en brainstorming, en input willen aandragen voor het ontwikkelen en implementeren van het juiste beleid, adviseer ik de presentatie wel eerst door te nemen.

Aan de orde kwamen:
1.Sterk centralistisch bestuur brengt democratie in gevaar.
2. Decentralisatie van bestuur en regelgeving is de redding van de democratie.
3. Participatie van de grass-root burgers (geimplementeerd in Nepal door UNDP, gelijk aan DLGP)
4. Complementair Bestuur zorgt voor een krachtig bestuur
5. Bestuurlijke macht en bestuurlijke moed
6. Het win-win mechanisme
7. Hoe werk dit mechanisme? De instrumentele benadering , zoals in de USA, is de beste benadering
8. De waarachtige criteria
9. Centraal Bestuur wordt steeds zwakker en inefficienter door meer te centraliseren dan te decentraliseren
10. Centraal Bestuur was al zwak. Decentralisatie kwam als oplossing.
De Politiek herkende het win-win mechanisme niet! Met alle gevolgen van dien voor beide bestuurslagen
11. Lokaal Bestuur wordt sterker en sterker: zie de uitkomsten van het decentralisatieprogramma
Decentralisatie is de nieuwe manier om de centrale overheid anders te organiseren. Decentralisatie tackelt corruptie en bureaucratie op weg naar een effectief, efficient en transparant
functionerend bestuur volgens beginselen van complementair bestuur en modern strategisch public management.
12. Donkere wolken. Het centraal Bestuur is compleet vastgelopen
13. Donkere wolken: Versterking Lokaal Bestuur in gevaren zone
14. Donkere wolken: Zelfs het Bestuurscentrum Paramaribo
is compleet vastgelopen
Wordt vervolgd met perspectieven die geboden worden door het nieuw fenomeen on het Bestuursrecht: New Public Management. We gaan aandacht besteden o.a. aan:
1. Prevent slow down
2. Privatization
3. Automation
4. Public management
5. Inter-governmental cooperation
en veel meer.

De presentatie:

Veranderingen. Hervormingen. Innovatie. Transitie – 18-11-2013 -Gast College aan D.C.s

Comments are closed.