SURINAME Local Government Institute (Mr. Bas Ahmadali Institute)

INTRODUCTION AND JUSTIFICATION

The Suriname Local Government Institute (SLGI), popularly known as Mr. Bas Ahmadali Institute, is initiated and founded by Mr. Basharat Ahmadali himself in January 2014 to continue supporting the further development of Local Government in Suriname after closure of the Decentralization and Local Government Strengthening Program and the termination if the DLGP-Project Implementation Unit on December 2014.

The inspiration came from the broad, nation and international wide acceptance and recommendations as expressed in Linked in (https://www.linkedin.com/profile/edit?trk=nav_responsive_sub_nav_edit_profile), within the Face Book Group Decentralization (https://www.facebook.com/groups/208807742597912/?fref=ts), the outcomes posted via the FB-page https://www.facebook.com/decentralisatie.suriname and empowered by the Local Government Authority of the District of Saramacca within the Ministry of Regionale Development through the Decree of the District Commissioner, dated February 6, 2015.

An important consideration, but pure personal, was how to deal with my 35-year old archive including success formulas, concepts, drafts, projects, reports, documents for multi purposes, 35 year experience working with government, politics, people, NGO’s, CBO’s, World Bank, IDB, Technical Dialogue Group of 18 Latin-American countries on fiscal decentralization, UNDP, Commonwealth Local Government Forum, indigenous and maroon people in all the fields LinkedIn colleagues did recommendations, etc., and the conclusion I came to, was to put all in my own Institute to share with the network of worldwide colleague experts

Mr. Bas Ahmadali Institute is the name given by experts following the Bas/DLGP Methodology for years, and given by officials of the local government and simple people from the roots. Take a look at the comments below. Patent request is in process, also the Letter of recommendation by Inter-American Development Bank (iaDB), and Commonwealth Local Government Forum (CLGF).

Below this post you will find the comments, reactions, the acceptance from the bottom and the recommendation.
Here a summary:

1. Roy Silos (SrenanPasi) september 2013: Basharat Ahmadali instituut voor overheidmanagers van de 21 ste eeuw, ……kan ik niet anders doen dan het concept Basharat Ahmadali valoriseren, ….overtuigd van een visionaire geest die tientallen jaren voor TED.com al werd geïmplementeerd in Saramacca. .Elke integraal denkende change maker in Suriname staat voor grote uitdagingen.. Uw toegevoegde waarde aan Suriname 2025 is niet in harde valuta-eenheden uit te drukken. Het gaat om de mensen of People die hunkeren naar duurzame veranderingen.

2. Armand Waggelmans Moge de vruchten van de noeste arbeid in de afgelopen jaren vooral in 2014 duidelijk worden voor Land en Volk in het bijzonder de burgers in de districten.

3. Suresh Gangaram Panday Heel goed initiatief Bas. Keep doing the Good work. Suriname en in het byzonder Saramacca heeft U nodig in 2014 en de daarop volgende jaren

4. Dennis de Keyzer Proficiat Basharat Ahmadali. Whenever you think you need my support I am ready and willing for our country.

5. Tony Williams Goed zo Bas…Apoera ‘kijkt uit’ …groetjes van Corantijn.!

6. From: de la Cruz, Rafael To: [email protected]
Dear Bas: I received an email with latest information about your whereabouts. Congratulations for great success of the project and progress made on decentralization in the country!! You are a great champion of devolution of power to the people in the continent. Abrazos from Bogota, Colombia.
Rafael de La Cruz (IDB Official, designer of DLGP-II)

7. From Robert Daughters To: Basharat Ahmadali, May 1, 201 Dear Bas, Congratulations on your new position, old friend. Sounds like you’re moving in a great strategic direction to keep expanding the process of decentralization in Suriname, side-stepping the political obstacles that still existed in the government last year.
I hope the reports prepared by Hernan and myself will prove useful.
All the best and let’s stay in touch as the decentralization process continues to unfold in the country.
Regards,
Robert Daughters (Designer of DLGP-I)

Mr. Bas Ahmadali Institute Local Government and Strategic Public Management
LOGO van het M. Bas Ahmadali Instituut.
nsmail-42

De Multifunctionele Zaal, vernoemd naar mr. Bas Ahmadali
1.5 Onthulling Naambord van de Multi Functionele Zaal

BESCHIKKING VAN D.C. VAN SARAMACCA d.d. 05-02-2015, drs. Ravin Jiawan betreffende vernoeming (rechtvaardiging)

Beschikking DC Saramacca Bas Ahmadali MFZ Goningen -w-

De leesbare tekst van de beschikking:

Groningen, 6-02-2015

Beschikking van de Districtscommissaris van Saramacca
betreffende vaststelling naamgeving aan de Multifunctionele Zaal
(Beschikking Naamgeving Multifunctionele Zaal Groningen)

DE DISTRICTSCOMMISSARIS VAN HET DISTRICT SARAMACCA

Gelezen
de projectdocumenten betreffende de uitvoering van het decentralisatieprogramma van de Regering in Saramacca en de afronding daarvan middels het realiseren van civieltechnische en bouwkundige proefprojecten, respectievelijk de bestrating van de Falweg en de rehabilitatie en transformatie van de oude Rechtszaal tot een moderne multifunctionele zaal, ondersteund door het projectbureau “Project Implementation Unit” binnen het Ministerie van Regionale Ontwikkeling.

Gezien
de succesvolle resultaten en de impact van de uitkomsten als bevestiging van het “anders” functioneren van het door decentralisatie van bestuur en regelgeving versterkte bestuursapparaat van het district Saramacca, waar de bevolkingsparticipatie de boventoon voert.

Geluisterd naar
de positieve gevoelens uit de samenleving die de rol van de gemeenschap van het district Saramacca als een voorhoede rol bevestigen, en die geleid heeft tot een nationale bijdrage voor wat betreft landelijke bestuurlijke verniewingen en hervormingen.

Gehoord
de Directeur van het DLGP-projectbureau, mr. Basharat Ahmadali, die leiding geeft aan het decentralisatieproces van de regering (1998-2014) en tevens Districts-Commissaris is geweest van het district Saramacca (1979-1989), in welke periode is ge-experimenteerd met de bestuurlijke hervormingen in de context zoals het via het DLGP in uitvoering is gebracht.

Gelet op
het staatsbesluit van 23 juli 1990, ter uitvoering van artikel 32 lid 1 van de
“Wet Regionale Organen” (S.B. 1989 No. 44) (Instructie Districts-Commissaris), waarin aan de districtscommissaris is overgelaten, o.a.: “het nemen van maatregelen ter stimulering van de sociale-culture- en geestelijke ontwikkeling van de bevolking in zijn district, het bevorderen van werkzaamheden en de ontplooiing van het particulier initiatief, de economische ontwikkeling, welvaart en welzijn van zijn district;

Overwegende
– dat er behoefte is geweest de Multifunctionele Zaal, annex het districtscommissariaat, een passende naam te geven, en tegelijkertijd daarin de verdiensten te vereeuwigen van de persoon, die zich, naast en met anderen, met name met betrokkenheid van de bevolking van het district Saramacca, zich opvallend veel heeft beijverd voor het tot stand helpen brengen van bestuurlijke hervormingen, niet alleen van het district Saramacca, maar tevens voor alle districten in Suriname;

– dat de keuze spontaan, met enthousiasme en unaniem viel op de persoon van
mr. Basharat Ahmadali, de ex-districtscommissaris van Saramacca, en directeur van het decentralisatieprogramma van de regering, mr. Basharat Ahmadali;

– dat een stukje maatschappelijke realiteit van bijkans vijf en dertig jaar (1979-2014) van de Districtscommissaris van Saramacca vordert te handelen zoals hij het raadzaam acht.

HEEFT GOEDGEVONDEN

vast te leggen, dat de Multifunctionele Zaal te Groningen is vernoemd naar
mr. Basharat Ahmadali en de naam heeft gekeregen van: “Mr. Bas Ahmadali Multifunctionele Zaal”, onthuld op de dag van de officiele opening op 3 december 2014 ten overstaan van de Minister van Regionale Ontwikkeling, mr. Stanley Betterson, de Districtscommissaris van Saramacca, drs. Ravin Jiawan, de Ondervoorzitter van de Districtsraad van Saramacca, de heer C. Koorndijk, de Leden van het Districtsbestuur, de afgevaardigde van het Hof van Justitie, mw. mr Alida Johanns, de media, de notabelen, vertegenwoordigers van de ressortraden, maatschappelijke organisaties en burgers van het district Saramacca.

III. Te bepalen dat deze beschikking inwerking is getreden op de dag van de onthulling van het naambord te Groningen op 3 december 2014.

IV. Afschrift van deze beschikking te zenden aan de Minister van Regionale Ontwikkeling, de Minister van Binnenlandse Zaken, de President van het Hof van Justitie, de Directeur van GLIS, de Districtsraad van Saramacca, en de Leden van het Districtsbestuur van Saramacca.

Groningen, 6 februari 2015

(was getekend Ravin Jiawan

DRS. RAVIN JIAWAN

 

 

Comments

SURINAME Local Government Institute (Mr. Bas Ahmadali Institute) — 5 Comments

 1. Een citaat van Roy Silos september 2013: Basharat Ahmadali instituut voor overheidmanagers van de 21 ste eeuw
  Basharat Ahmadali instituut voor overheidmanagers van de 21 ste eeuw. Ondernemende ambtenaren, faciliterende overheid, synergie vanuit het overheidsapparaat, slanke overheid, visievolle integere overheid die permanent actief is in buurten en wijken om voorspoed te organiseren, Suriname 2025 is er klaar hiervoor. Na de DLGP meeting van vandaag kan ik niet anders doen dan het concept Basharat Ahmadali valoriseren. In de belangrijkste voorspoed driver nl de O3 (O3 = Overheid, Ondernemen, Onderwijs co-creatie) moet zijn aandeel zichtbaar gemaakt worden. Bas heeft me wederom overtuigd van een visionaire geest die tientallen jaren voor TED.com al werd geïmplementeerd in Saramacca. In onze hypercomplexe overheid veranderkrachtenveld resultaten boeken is haast “lopen op water” … Het Changemakers-programma (i.o) en me boek die in de afrondingsfase zitten, zullen van Bas smullen.. Voor me boek maak ik asap een afspraak met Bas..#Inspiratie….

  Suresh Gangaram Panday Heel goed initiatief Bas. Keep doing the Good work. Suriname en in het byzonder Saramacca heeft U nodig in 2014 en de daarop volgende jaren
  12 uur geleden ·

  Armand Waggelmans Moge de vruchten van de noeste arbeid in de afgelopen jaren vooral in 2014 duidelijk worden voor Land en Volk in het bijzonder de burgers in de districten.
  5 uur geleden · Vind ik niet meer leuk · 2

  Dennis de Keyzer Proficiat Basharat Ahmadali. Whenever you think you need my support I am ready and willing for our country.
  5 uur geleden · Bewerkt ·

  Tony Williams Goed zo Bas…Apoera ‘kijkt uit’ …groetjes van Corantijn.!

 2. Eric Soemodihardjo soso lobi en passie !!!!!
  6 uur geleden

  Sureesh Simbhoedatpanday Gefeliciteerd met de nieuwe actie…echt knap be dacht….wilt u zondag a.s. niet hierover op de radio met de luisteraars van gedachte wisselen…kijk naar uw reactie tegemoet

 3. Original Message ——–
  Subject: Congratulations
  Date: Sat, 7 Dec 2013 12:59:01 +0000
  From: de la Cruz, Rafael
  To: [email protected]
  Dear Bas:
  I received an email with latest information about your whereabouts. Congratulations for great success of the project and progress made on decentralization in the country!! You are a great champion of devolution of power to the people in the continent.
  Abrazos from Bogota, Colombia.
  Rafael

 4. Mina Sewpersad: Succes directeur en wens u nog het allerbeste toe in 2014.Ook hoop ik dat er nuttig gebruik gemaakt kan worden van uw krachten, vooral uw inzichten, voor een goed, behoorlijk en transparant openbaar bestuur.
  Gisteren om 20:55

  Roy Silos Basharat Ahmadali; Heel veel wijsheid in voorspoed, vrede en vreugde toegewenst.. in het uitdagende jaar 2014.Elke integraal denkende changemaker in Su staat voor grote uitdagingen.. Uw toegevoegde waarde aan Suriname 2025 is niet in harde valuta-eenheden uit te drukken. Het gaat om de mensen of People die hunkeren naar duurzame veranderingen. We hopen met het SrananPasi voorspoedconcept de duurzame veranderingen samen met U te versnellen.
  foto van Roy Silos.
  23 uur geleden

  Basharat Ahmadali Roy Silos, Dankjewel voor je welgemeende, waardevolle, inhoudrijke woorden en stellingen, waarin ik zoveel energie zie, zelfs als bron onuitputtelijk, nodig voor het door jou/ons aangegeven traject. Intussen komt het SLGI met nieuwe strategieen die in lijn zijn met je voorspoedconcept voor duurzame veranderingen. Mijn BLOG is inmiddels operationeel. Categorieen beginnen te ontstaan. Je weet: de processen zijn geen processen meer, maar gaan over tot bewegingen, die niet te stuiten zijn. Iedereen begint al moe te worden van het ‘hedendaagse’, dat allang geen antwoord heeft op de vele, vooral maatschappelijke vraagstukken. De alternatieven uit onze concepten worden successievelijk zichtbaar.
  een paar seconden geleden

 5. LINKED-IN
  From Robert Daughters
  To Basharat Ahmadali
  Date May 1, 2015
  Dear Bas,

  Congratulations on your new position, old friend. Sounds like you’re moving in a great strategic direction to keep expanding the process of decentralization in Suriname, side-stepping the political obstacles that still existed in the government last year.

  I hope the reports prepared by Hernan ASPIAZU and myself will prove useful.

  All the best and let’s stay in touch as the decentralization process continues to unfold in the country.

  Bob

  On 4/30/15, 10:41 PM, Basharat Ahmadali wrote:
  ——————–
  Dear Bob,
  Nice to meet you on LinkedIn.
  Once DLGP closed in Dec 2014 I have much more time for my profile. People need to leurn more about the opportunities given by the decentralization program in Suriname.
  You know all about as the designer of the program 1998-2002 and the producer of the Program Completion Report (Oct 2014). I am considering to upload the PCR and Hernan Aspiazu’s End of Program Evaluation Report (Oct 2014) on our website http://www.decentralization.org

  Compliments and greetings from