Documentatie Algemene Verkiezingen – Electoral Documents

Bij elke verkiezingen gaan autoriteiten en diverse doelgroepen op zoek naar informatie over documentatie en procedures. Hieronder zijn de meest gevraagde documenten uit mijn systemen geupload.

Please, find a couple of relevant electoral documents on the upcoming general, free and fair elections in Suriname on May 25, 2015, useful for international organization, participating by sending of observers, in close cooperation with the government and the Independent Electoral Council (ONAFHANKELIJK KIESBUEAU – O.K.B.).

Verkiezingen / Elections 2015
1. ENGLISH:THE MAIN DOCUMENT FINAL OBSERVERS ELECTORAL INFO NOTE – d.d. 28042015-1
2. ENGLISH: ELECTION CALENDAR 2015
3. ENGLISH: Organizational Diagram Elections 2015-
4. ENGLISH: OKB in perspective PowerPoint-Dr J. Silos-Van Dijk

5. VERKIEZINGSWETGEVING/ELECTORAL LAWS (Dutch / English version (free translation)
5.0 DUTCH: GRONDWET
5.1. ENGLISH: Constitution, 1987 with Reforms of 1992

6.0.DUTCH: KIESREGELING
6.1. ENGLISH: The Electoral Law 1987

7.0 DUTCH: 3 KIESBESLUIT
Dit Kiesbesluit is gewijzigd en opnieuw voor de Verkiezingen van 2015 vastgesteld. Het aantal zetels voor de Ressortraden en Districtsraden is opnieuw vastgesteld. Zie resp. de artikelen 17 en 18.. Ook de MODELLEN van Processen-Verbaal zijn gewijzigd. Bleek nodig te zijn ze te vereenvoudigen.

8.1 DUTCH: STAATSBLAD KIESBESLUIT S.B. 2015-40 -De wijzigingen
Hierin zijn de wijzigingen van het Kiesbesluit opgenomen:
>>>>>: Regards the amendments in the Electoral Decree:
a. de bevolkingsaantallen, die bepalend zijn voor de wijziging van de aantallen rr en dr leden;>>
>>>>> (numbers of people per ressort affecting the numbes of seats of the Ressort and District Councils)
b. de afschaffing van de gordijnen van het stemhok;

>>>>> (the abolition of curtains of the voting pens/cages)
c. ook zijn heel wat modellen van de processen-verbaal ter vastlegging van de uitslagen vereenvoudigd, dus gewijzigd; te vinden in de versie van de ‘geldende tekst’ van het gewijzigd Kiesbesluit van 30 maart 2015 – S.B. 2015 no 40
>>>>>(simplifying the complicated models of the poling station’s formal reports (not included)
d) het opnemen van de kandidaten op de stembiljetten met hun pasfoto’s
>>>>> (the appearance of candidates at the level of The Parliament (DNA) on the voters list with photo)
Read the explanatory note to learn more about the changes relative to the previous elections

9.0 DUTCH: DECREET POLITIEKE ORGANISATIES
9.1 ENGLISH: Decree on Political Organizations (1987)-done

10. ENGLISH: ELECTORAL SYSTEM OF SURINAME
Electoral System of Suriname – Mr. S. Polanen

11. DUTCH: REGISTER OF POLLING LOCATIONS
5 LEGGER 2015

12. ENGLISH: SPECIMEN-OF-POLLING-CARD-OF-THE-DISTRICTS
SPECIMEN OF POLLING CARD OF THE DISTRICTS

13. DUTCH: HOE BEREKEN JE DE UITSLAGEN VAN DE VERKIEZING VAN DNA, DR EN RR-Leden
In het onderstaand document, te vinden vanaf blz 11. De aantallen RR-zetels en DR zetels veranderen bij elk verkiezing, omdat het afhankt van het aantal inwoners per ressort, en dit wordt voordat de kandidaatstelling plaatsvindt opnieuw vastgesteld. Voor de Verkiezingen van 2015 vind je die aantallen bij de VERKIEZINGSWETGEVING in het KIESBESLUIT de artikelen 17 en 18. Het systeem is ongewijzigd.
Het Kiesstelsel en de werking van de Kieswet van de Republiek Suriname mr. B. Ahmadali 2000

===========================================
Verkiezingen 2000
Hieronder een selectie van documenten uit de Verkiezingen van 2000, waarin ik de rol had van ondervoorzitter van de Technische Commissie en Algemene Coordinator van de Common Service Unit ter ondersteuning van alle verkiezingsautoriteiten namens de President van de Republiek Surinaame. En overige relevante documenten van node bij elke verkiezing.

Documenten m.b.t. accreditering van internsationale organisatie en acceptatie en toelating van observers:

1. Agreement Carricom
2. Agreement OAS
3. Agreement ondertekening met machtiging
4. Agreement EU
5. Circulaire instructie over verplichte status als observer
6. Code of conduct Obsurvers
7. Letter of Acceptance
8. Observation ginstruction re results
9. Request for approval and ecceptance of observers
10. Short term briefing – welcoming
11. Kandidatenlijst ondertekening door hoofdbestuur

Comments are closed.