Regionale geografie en het verschijnsel decentralisatie

De probleemstelling
De vraag/probleemstelling die ik vanuit het het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) kreeg voorgelegd was alsvolgt:
Het verschijnsel decentralisatie wordt bij de module Algemene Regionale Geografie, oppervlakkig behandeld. Zowel studenten als docenten op de Opleiding vragen naar diepgang over:
(i) decentralisatie over het algemeen en vooral over het
(ii) decentralisatie-proces in Suriname
(iii) het verschijnsel decentralisatie.

Enkele thema’a zijn:
1. Wat is decentralisatie en waarom ?
2. DLGP I en II …Wat houdt het in ? Welke waren de knelpunten In welke fase bevindt Suriname zich in het decentralisatieproces ? vooral na de DLGP’s
3. Hoe ver is Suriname in het decentralisatieproces in vergelijking met de regio
4. Voorbeelden van decentralisatievormen in Suriname of in de regio
5. Aspecten van decentralisatie die betrekking hebben op: - community development; participatie van mensen in de besluitvormng van zaken betreffende de ontwikkeling van hun woonomgeving: infrastructuur, drinkwater- en electriciteit, groenbeplanting - jeugdwerk en -recreatie: faciliteiten en begeleiding op het gebied van sport en recreatie - onderwijs en gezondheidszorg: toegang tot voorzieningen om het menselijk kapitaal te versterken en ontwikkeling op gang te brengen - local awareness: bescherming en behoud van milieuwaarden, woonveiligheid enz.

Regionale geografie
Voor mij de vraag: wat is regionale geografie en hoe moet ik de werking van decentraisatie daarmede in verband brengen. Ik ben dat gaan opzoeken en vond de volgende benadering, waarin enige houvast zit, zonder de bedoeling te hebben daarop dieper in te gaan, want dat is aan I.O.L zelf voorbehouden.

“Regionale geografie is een deelwetenschap van zowel de sociale geografie als de fysische geografie. We beperken ons hier tot een behandeling van regionale geografie als deel van de sociale geografie.
Eigenlijk is het niet mogelijk een eenduidige omschrijving van regionale geografie te geven. Wat regionale geografie is, is tijd- plaats- en groepgebonden. Een van de moderne opvattingen is dat regionale geografie wordt gezien als de studie van geografisch relevante verschijnselen en processen in regionaal verband onder de erkenning dat:
Regio een geconstrueerd begrip is
Processen zich voordoen op verschillende schaalniveaus
Processen betrekking hebben op de interne samenhang in een gebied, maar ook op de relaties met de omgeving
Een regio altijd een onderdeel is van een groter (inter)nationaal netwerk
Regionale geografie is een van de oudste deelwetenschappen van de (sociale) geografie. Geen wonder dat in de ontwikkeling van de regionale geografie veel van de geschiedenis van de geografie als wetenschap is terug te vinden.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Regionale_geografie

Zie hieronder mijn presentatie over de algemene decentralisatie in de context van het decentralisatieprogramma (DLGP), dat in Suriname van 2003 tot december 2014 is uitgevoerd.

Presentatie Regionale geografie en decentralisatie -iol

Aan de orde komen:
– Decentralisatie, Autonomie en Medebewind
– Waarom decentralisatie? https://basahmadali.nl/?p=192
– Wat is decentralisatie?
– Wat wil de Regering bereiken met decentralisatie?
– Wat zijn de voordelen van decentralisatie?
– Is er een wettelijk grondslag voor decentralisatie?
– Is er een wettelijke grondslag voor burgerparticipatie?
– Is er een wettelijk grondslag voor burgerparticipatie middels hoorzitting?
– Wat zegt de voormalig First Lady of Ghana and President of the 31st December Women’s Movement in Suriname
bij viering 35 jaar onafhankelijkheid?
– Wat zegt President Bouterse zo nadrukkelijk over decentralisatie in Suriname?
Uitspraken President DD Bouterse bij installatie DC Para (19-01-11)
– Hoe ziet het Decentralisatieproces in Suriname uit vanaf 1863 tot op heden?
– Wat is de stand van zaken van HET PROGRAMMA VAN DE REGERING
het IDB-project: Decentralization and Local Government strengthening ProgrAM (DLGP)

Enkele backups en supporting papers, die een integraal deel uitmaken van het onderwerp:
Annexes:
1. De Fiscale Decentralisatie in Suriname: https://basahmadali.nl/?p=192
2. “De kracht van complementair bestuur: https://basahmadali.nl/?p=91
3. Handleiding Burgerparticipatie en Communicatie – Districtsraad Paramaribo 06-07-2012
4. Methodologie samenstelling participatieve districtsbegroting.ppt-reviewd
5. Decentralisatie enorm belangrijk zegt first lady v Ghana mw Rawling
6. Uitspraken President DD Bouterse bij installatie DC Para (19-01-11)
President Bouterse over Decentralisatie https://www.youtube.com/watch?v=qOMny9mEWkA (Annex 6)
7. Historisch overzicht van de indeling van Suriname in districten, ressorten en bestuursressorten https://basahmadali.nl/?p=746
8. Lees over districten, waterschappen, dorpsgemeenten: https://basahmadali.nl/?p=192
9. De roots van decentralisatieproces liggen in Saramacca. Lees: https://basahmadali.nl/?p=163
10. Decentralisatie Suriname 2003-2014 Uitkomsten, impact en Perspectieven
11. The local government system in Guyana:
http://www.clgf.org.uk/userfiles/1/file/Guyana_Local_Government_Profile_2013_CLGF.pdf
http://www.commonwealthofnations.org/sectors-guyana/government/regional_local_government/
12. Trinidad & Tobago- Paper on decentralisation and policy change – local gov in tt-by Bishnu Ragoonath
13. Notes MD-Subnational-Finances and Fiscal Sustainability

Comments are closed.