Verkiezingen

Mr. B. Ahmadali is vanaf 2000 lid geweest van de Staatscommissie “Voorbereiding en organisatie van algemene, vrije en geheime verkiezingen” en alszodanig nauw betrokken geweest bij de verkiezingsorganisatie in 2000, 2005, en 2010.

Hieronder zijn diverse relevante documenten opgenomen die een beeld schetsen van de achtergronden rondom de verkiezingen. Ook zijn archiefdocumenten opgenomen van vorige verkiezingen, evenals relevante documenten van internationale organisaties.

Beroepsschriften verkiezingen 2000

Overige documenten verkiezingen 2000

Verkiezingen algemeen / internationaal