Op weg naar Surinaams Algemene Wet Bestuursrecht

Op 18-03-2010 belegde het Ministerie van Justitie en Politie een Conferentie. Het thema was: “Opweg naar Surinaams Algemene Wet Bestuursrecht”. Ik was uitgenodigd een inleiding te houden over
Vergunningverlening in Suriname. Ik wees erop: Er zijn geen algemene regels in Suriname. Er is geen Surinaamse Algemene Wet Bestuursrecht (SAwB).

De bedoeling van het Ministerie was het startsein te geven voor de bouw v/d weg daarnaar toe. Jammer dat het daarbij is gebleven. na de conferentie is verder geen aandacht aan gegeven. Dus, nog steeds geldt:
De wettelijke basis wordt gevormd door:
> DE VEELHEID VAN ADMINISTRATIEVE WETTEN DIE VURGINNINGEN VERPLICHT VOORSCHRIJVEN.
> DE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR en de
> DE JURISPRUDENTIE

Zie hieronder mijn volledige INLEIDING middels powerpoint presentatie.

PRESENTATIE VERGUNNING VERLENING 18032010

Zie ook de Afstudeer Scriptie aan de ADEK van Drs. Reita Joemratie

Handhaving vergunningsvoorwaarden verleend door DC Wanica
(Reita Joemratie, afstudeerscriptie)