Sur-Ned zaken

Via-Activa International
Juridisch Bureau mr. B. Ahmadali / Via Activa International
Uw meest betrouwbare partner in Surinaams-Nederlandse zaken!

Zit u in het buitenland en heeft u in Suriname zaken te regelen?

Via-Activa kan ervoor zorgen dat al uw zaken in Suriname in orde worden gebracht, terwijl u in het buitenland zit!

Enkele van onze activiteiten:

 • bemiddeling bij koop / verkoop van percelen / woningen;
 • overdracht van onroerend goed;
 • opvragen van documenten uit de Surinaamse bevolkingsadministratie (geboorteakte, uittreksels, etc.);
 • en nog veel, veel meer!

Particulier Commissariaat voor Surinaamse zaken:

 • juridische zaken
 • notariele aangelegenheden
 • burgerzaken
 • grond- en domeinzaken
 • overige (niet)-gouvernementele zaken
 • boedelzaken
 • feasibility studies
 • projectvoorbereiding en -ontwikkeling
 • advies in het kader van remigratie
 • exportfaciliteiten

Burgerzaken

 • opvragen uittreksels uit het bevolkingsregister van Suriname (inclusief apostillestempel):
 • geboorteakte
 • ongehuwde verklaring
 • verklaring “niet hertrouwd” na echtscheiding of overlijden echtgeno(o)t(e)
 • huwelijksbewijs
 • echtscheidingsakte
 • verstotingsbewijs
 • attestatie de vita
 • bewijs van in- of afschrijving
 • verklaring van Surinamerschap
 • verklaring van ex-Nederlanderschap
 • verbetering geboorte- of andere akte wegens kennelijke schrijf- en spelfout
 • overige burgerzaken

Neem voor informatie contact met ons op via emailadres: [email protected]

Onze company profile kan desgewenst in het NederlandsĀ hier worden bekeken en in het EngelsĀ hier (PDF files).